El blog dels advocats

Què cal fer si un vehicle de la comunitat no paga?

Un dels deures dels propietaris de vehicles en una comunitat de veïns és el pagament de les quotes de la comunitat per al manteniment i la conservació de les àrees comunes. No obstant això, de vegades pot passar que algun propietari deixi de pagar aquestes quotes, cosa que pot generar tensions i problemes a la comunitat.

Requisits previs la reclamació judicial o extrajudicial

Si et trobes en una situació en què un vehicle de la comunitat no paga, el primer que has de fer és comprovar si la comunitat té establerts uns estatuts i normes internes que regulin aquest tipus de situacions. Si és així, hauràs de seguir les instruccions que s’hi estableixin.

En cas contrari, la Llei de propietat horitzontal estableix que, en cas que un propietari deixi de pagar les quotes de la comunitat, se li poden reclamar judicialment aquestes quotes juntament amb els interessos i les despeses ocasionats. Per fer-ho, cal que s’hagi produït una reclamació prèvia a través d’un burofax amb justificant de recepció. Si la reclamació no té efecte, es pot acudir als tribunals.

Pel que fa al vehicle en si, la comunitat no pot retenir-lo ni fer accions que suposin una vulneració dels drets del propietari del vehicle. No obstant això, es pot adoptar una sèrie de mesures per pressionar el propietari a pagar les quotes degudes. Per exemple, es pot prohibir l’accés del vehicle a la comunitat, impedir-ne l’ús de les àrees comunes, i fins i tot retirar el vehicle de la comunitat si es tracta d’un element que ocupa places d’aparcament comuns.

És important recordar que totes aquestes mesures han de ser adoptades d’acord amb el que estableixen els estatuts i les normes de la comunitat, i sempre respectant els drets dels propietaris.

En definitiva, si un vehicle de la comunitat no paga, el més recomanable és seguir els procediments legals establerts i, en cas de necessitat, acudir als tribunals per reclamar els deutes. Recordeu que sempre és millor buscar solucions de manera dialogada i pacífica abans d’arribar a situacions extremes.

abogados arrendamientos malaga 1 1 Actum Advocats Girona

Envieu la vostra consulta als nostres advocats    Protección de Datos

    En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, de 13 de Diciembre, Actum Advocats le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros informatizados titularidad de Actum Advocats, que será el único destinatario de estos datos. Su exclusiva finalidad es la gestión de clientes y acciones promocionales y tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante una carta o email dirigidos a Actum Advocats (datos de contacto en pie de página).