El blog dels advocats

Com crear una Societat?

Si esteu interessats en crear una societat a Catalunya, ja sigui una societat limitada (SL) o una societat anònima (SA), hi ha diversos passos importants que heu de seguir per assegurar-vos que tot es faci correctament i d’acord amb la llei. A l’hora de fer el pas i decidir crear una societat ens poden sorgir molts dubtes sobre quins són els tràmits que cal fer, quant pot durar el procediment o quins poden ser els costos d’aquesta operació. Per això, és important tenir en compte els passos següents per preveure les despeses, en temps i en diners, que caldrà destinar abans de tenir organitzada l’entitat perquè pugui desenvolupar la seva activitat habitual. Aquests són alguns dels passos que heu de seguir:

Escollir el tipus de societat

Abans de començar el procés de creació d’una societat, heu de decidir quin tipus de societat voleu crear. L’elecció dependrà de diversos factors, com ara el nombre de socis que tingui, la responsabilitat que vulguin assumir, el capital social que tinguin, entre d’altres.

Escollir un nom i fer una cerca de disponibilitat

Quan hagis decidit el tipus de societat que desitges crear, has de triar un nom per a ella. És important verificar si aquest nom ja està registrat i si és possible utilitzar-lo. Per fer-ho, cal fer una cerca de disponibilitat al Registre Mercantil.

Redactar els estatuts de la societat

Els estatuts són un document que estableix les normes i regulacions per a la societat. S’han de redactar de conformitat amb la llei i han de ser aprovats pels socis fundadors. És important que els estatuts estiguin ben redactats i siguin clars per evitar problemes futurs.

Dipositar el capital social

El capital social és la suma que s’ha de dipositar en un compte bancari a nom de la societat acabada de crear. La quantitat de capital social dependrà del tipus de societat que es creï. Un cop s’hagi dipositat el capital social, cal obtenir un certificat bancari.

Realitzar els tràmits de constitució

Després de completar els passos anteriors, s’han de fer els tràmits de constitució al Registre Mercantil. Aquests inclouen presentar els documents necessaris (estatuts, certificat bancari, etc.), pagar els impostos corresponents i obtenir un número didentificació fiscal.

Obtenir les llicències i permisos necessaris

Depenent del tipus de negoci que esteu creant, és possible que es necessitin llicències i permisos addicionals per operar. Per exemple, si es tracta d’una empresa d’aliments, calen permisos sanitaris. És important obtenir totes les llicències i permisos necessaris abans de començar a operar.

Inscriure’s a la Seguretat Social

Finalment, cal inscriure la societat a la Seguretat Social per obtenir el número d’afiliació corresponent. Això permetrà a la societat contractar empleats i complir les seves obligacions fiscals i laborals. En resum, crear una societat a Catalunya requereix seguir diversos passos importants. Si necessiteu ajuda per crear la vostra societat, és recomanable contactar amb els nostres advocats experts en creació d’empreses a Girona. D’aquesta manera, et podràs assegurar que tot es faci correctament i d’acord amb la llei.
Evitar la morosidad a la hora de alquilar en Girona

Envieu la vostra consulta als nostres advocats    Protección de Datos

    En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, de 13 de Diciembre, Actum Advocats le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros informatizados titularidad de Actum Advocats, que será el único destinatario de estos datos. Su exclusiva finalidad es la gestión de clientes y acciones promocionales y tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante una carta o email dirigidos a Actum Advocats (datos de contacto en pie de página).