Necessitareu un advocat i un procurador que actuï en nom seu. Si tant vostè com la seva parella estan d’acord al divorci i en tots els seus termes, no hi hauria d’haver cap problema en què tots dos utilitzin el mateix advocat. El vostre advocat us podrà recomanar un procurador. Contacti amb nosaltres a GironaAdvocats, per informar-se sobre els nostres serveis.

El Codi Civil de Catalunya regula tres tipus de prestacions que, després d’un divorci o separació, es poden sol·licitar els excònjuges entre si. Són: la pensió compensatòria, la compensació econòmica per raó de treball i els aliments.

gettyimages 863833530 1547224277 Actum Advocats Girona

Documentació necessària per tramitar el divorci

Juntament amb la seva demanda de divorci, també haurà de presentar davant del jutge la proposta de conveni regulador, en què constarà el que han acordat conjuntament respecte als punts següents:

 • La quantia, si escau, de la pensió compensatòria o alimentària que ha de pagar un cònjuge a l’altre.
 • En cas de fills comuns, el règim de convivència i custòdia dels mateixos, inclòs el dret de visites del progenitor no custodi.
 • La quantitat que cal pagar per la pensió alimentària dels fills.
 • Lús de lhabitatge familiar.
  La forma, si escau, en què els cònjuges continuen contribuint a les despeses familiars.
 • El certificat de matrimoni i els certificats de naixement dels fills.
  La facultat daprovar el conveni regulador i concedir el divorci correspon al jutge.
 •  

2) Divorci contenciós

Es produeix quan només un dels cònjuges demana el divorci sense el consentiment de l’altre. El procediment judicial en aquests casos és més llarg i complex i pot durar des d’uns mesos fins a més d’un any.

 

Documentació necessària

Un cop més, la demanda de divorci i la proposta de conveni regulador s’han de presentar davant del jutge per sol·licitar la sentència de divorci, juntament amb el certificat de matrimoni i els certificats de naixement dels fills. Si vostè i el seu cònjuge no es posen d’acord sobre el contingut del conveni regulador, els seus advocats respectius hauran de negociar entre ells, potser exigint també proves de tercers. Mentrestant, es poden adoptar mesures provisionals sobre qüestions contemplades al conveni regulador, com la custòdia dels fills i la pensió alimentària.

Recursos

La sentència del jutge relativa a la sentència de divorci es presentarà al Registre Civil De Girona, i després podrà ser recorreguda. Un o tots dos cònjuges poden sol·licitar modificacions de la sentència, que seran resoltes per un dictamen judicial posterior.

Custòdia dels fills

La custòdia s’atribueix a la mare en la majoria dels casos, especialment quan es tracta de nens petits, amb l’excepció que es demostri que no redunda en l’interès superior del menor o menors. Últimament, els tribunals espanyols recolzen cada cop més la custòdia compartida quan els dos cònjuges desitgen compartir els drets de visita.

Pensió alimentària

En general, els tribunals només concedeixen pensió alimentària en situacions en què un dels cònjuges patirà una greu pèrdua d’ingressos com a conseqüència del divorci, per exemple, si han renunciat a una carrera per tenir cura dels fills i l’altre cònjuge assumeix el paper d’únic o principal suport de la família. La quantia de la pensió alimentària varia d’un cas a un altre, però acostuma a oscil·lar entre el 15% i el 40% dels ingressos del cònjuge més ric.

Divisió de béns

La legislació espanyola relativa a la divisió dels béns en un divorci ve determinada per la legislació local del lloc de residència de la parella. A Catalunya, Aragó, Navarra, les Illes Balears i el País Basc, per exemple, s’aplica generalment la Separació de Béns. Això significa que cada membre de la parella conserva tot allò que posseïa abans del matrimoni, i qualsevol compra conjunta durant el matrimoni es divideix en funció de la inversió de cadascú en la seva adquisició.

Les sentències judicials també atribueixen un valor econòmic a les contribucions no monetàries, com ara la cura de la llar i l’educació dels fills.

A les altres regions espanyoles, inclosa Andalusia, s’aplica generalment la Societat de Guanys. Això significa que es considera que tots els béns adquirits durant el matrimoni pertanyen a tots dos cònjuges per igual, llevat que es considerin “béns privatius”. La doble propietat s’aplica als ingressos per lloguers, negocis i béns adquirits amb comptes o inversions compartides.

Contacti amb nosaltres

Està a punt de divorciar-se o està pensant fer-ho? Si voleu que GironaAdvocats, advocats especialistes en divorcis a Girona, us encarregueu del vostre divorci per vostè, o simplement discutir les seves opcions amb nosaltres, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres amb total confiança per concertar una consulta. Tenim oficines a Vidreres, Girona.

Envieu la vostra consulta als nostres advocats  Protección de Datos

  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, de 13 de Diciembre, Actum Advocats le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros informatizados titularidad de Actum Advocats, que será el único destinatario de estos datos. Su exclusiva finalidad es la gestión de clientes y acciones promocionales y tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante una carta o email dirigidos a Actum Advocats (datos de contacto en pie de página).