Els que mai no semblen perdre diners, ni tan sols en temps de crisi, són els bancs. Els bancs ofereixen el que tothom vol: diners! I el sistema és pervers, perquè si portes els diners al banc, el teu rendiment pot ser nul, o molt baix en comparació amb el que s’ofereix.

Però anem al tema que realment ens preocupa, com a clients, saber si em banc m’està cobrant de més, si m’està aplicant comissions fictícies per manteniment, per descoberts de compte… És cert que els bancs tenen la potestat de fixar els preus que consideren pos els seus serveis, a causa del lliure mercat, però, hi ha un organisme regulador que és el Banc d’Espanya, que actua precisament com a element controlador de les activitats bancàries, i hi ha certes operacions banacàries regulades per la normativa actual.

Molts bancs obtenen importants beneficis cobrant als clients comissions addicionals. Sovint, es tracta de comissions no revelades que mai no van ser acordades pel consumidor i que fins i tot poden incloure comissions il·legals per al banc. En alguns casos poden ser càrrecs per serveis que mai no es van realitzar. Qualsevol entitat bancària de l’Estat Espanyol ha de complir aquesta llei i no cobrar comissions als seus clients per les operacions, tot seguit detallades:

Comissions per ingressos en efectiu

Un cas habitual que ens trobem amb els nostres clients és saber si és legal que el nostre banc ens cobri per un ingrés en efectiu a favor d’un compte domiciliat als seus registres. Aquest tipus de comissions, per transferències o ingressos, no estan prestant servei al client que fa l’ingrés, sinó al propietari del compte, la juridisprudència actual les ha declarat il·legals.

Comissió per descobert

La taxa que ens fa pagar el banc, pel préstec que l’entitat bancaria ens fa, per poder fer front a un pagament, quan el saldo del compte és insuficient. És legal o il·legal aquest tipus de taxa? La resposta és no, sempre que no sobrepassin els límits establerts pel Banc d¿Espanya. Per tant, cal conèixer o consultar amb l’entitat bancària quins interessos de demora ens estan aplicant.

Transferències SEPA fora d’Espanya

Igual que cap banc ens ha de cobrar per enviar diners de l’entitat A a l’entitat B a Espanya, no se li hauria de cobrar cap tipus de comissió per enviar diners a qualsevol altre banc, mitjançant transferència, sempre que estigui ubicat a la zona euro .El Reglament 924/2009 estableix un principi d’igualtat en les transferències de fins a 50.000 euros a la zona SEPA.

Consultar amb un mediador bancari o portar l’assumpte als tribunals

Finalment, si el mediador bancari no aconsegueix arribar a un acord sobre els càrrecs bancaris abusius, encara queda el conciliador de la justícia (al qual es pot acudir al jutjat de districte més proper) o al tribunal de districte. Normalment, el client que arriba a aquest extrem ho fa per una gran suma. Una altra manera d’impugnar les comissions bancàries abusives és adreçar-se a una associació de consumidors.

Actum Advocats

Envíe su consulta a nuestros abogados    Protección de Datos

    En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, de 13 de Diciembre, Actum Advocats le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros informatizados titularidad de Actum Advocats, que será el único destinatario de estos datos. Su exclusiva finalidad es la gestión de clientes y acciones promocionales y tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante una carta o email dirigidos a Actum Advocats (datos de contacto en pie de página).