El blog dels advocats

ACTUM Advocats s’integra com a membre de l’Associació Europea d’Advocats

ACTUM Advocats, ha estat acceptat com a membre de l’Associació Europea d’Advocats (AEA), una prestigiosa organització que representa més de 45.000 advocats a tot Europa.

L’AEA és una organització sense ànim de lucre que promou la col·laboració i cooperació entre advocats de diferents països europeus, fomentant la pràctica jurídica transnacional i la lliure circulació de professionals del dret a Europa.

L’associació ofereix als seus membres una àmplia varietat de recursos i serveis, incloent-hi formació contínua, oportunitats de networking i accés a una xarxa d’advocats de tot el continent.

La integració d’ACTUM Advocats  com a membre de l’AEA és un reconeixement a la qualitat dels serveis legals i el compromís amb la pràctica jurídica internacional.

AEA CONGRESS NICE FOTO PRINCIPAL VFFF Actum Advocats Girona

La firma compta amb un equip d’advocats altament qualificats, amb una àmplia experiència en una àmplia varietat d’àrees legals, incloent-hi el dret civil, penal, mercantil i laboral.

La membresía a l’AEA permetrà a ACTUM Advocats mantenir-se al dia amb les darreres tendències i desenvolupaments en el dret europeu, i oferir als seus clients una perspectiva més àmplia i profunda en qüestions legals que abasten més d’un país o una jurisdicció.

També proporcionarà al despatx una plataforma per col·laborar amb altres advocats i firmes europees i participar en projectes i comitès de l’AEA que aborden temes jurídics transfronterers.

La integració d’ACTUM Advocats  com a membre de l’AEA és un pas important en la seva trajectòria professional i un testimoni de la seva dedicació a l’excel·lència a la pràctica jurídica.

La firma està compromesa a mantenir el seu compromís amb la qualitat i la innovació, i seguirà buscant oportunitats per millorar els seus serveis i donar suport als clients en les necessitats legals.

Envíe su consulta a nuestros abogados    Protección de Datos

    En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, de 13 de Diciembre, Actum Advocats le informa que sus datos personales se incluirán en ficheros informatizados titularidad de Actum Advocats, que será el único destinatario de estos datos. Su exclusiva finalidad es la gestión de clientes y acciones promocionales y tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante una carta o email dirigidos a Actum Advocats (datos de contacto en pie de página).