Quan tenim un deute que hem de cobrar, el principal consell és no demorar la seva reclamació, i confiar en un advocat professional, especialista en reclamacions de deutes a Girona.

Una de les millors maneres per poder reclamar un deute de forma ràpida i efectiva és mitjançant la realització d’un procediment monitori.

Què és el procés monitori?

El procés monitori és un procediment judicial creat per a la reclamació de deutes sense límit de quantia. Es presenta com un instrument àgil, ràpid, senzill i eficaç que comporta alts percentatges dèxit en la reclamació del cobrament de deutes de tot tipus.

El seu ús s’ha generalitzat en els darrers anys fins al punt de ser el procediment més utilitzat a l’àmbit civil pels advocats especialistes en reclamacions de deutes  a Girona, per al cobrament de deutes. Recomanem aquest tipus de procediment per reclamar el deute de forma ràpida i eficaç.

juicio cantdidad minima Actum Advocats Girona

Des del despatx considerem que és el procediment ideal perquè els professionals i les empreses de propietaris recuperin ràpidament l’import dels deutes pendents. Es caracteritza per ser una via ràpida i àgil per a la reclamació de deutes de caràcter dinerari, ja que només caldrà fer una vista o compareixença davant del jutge si el deutor s’oposa a la reclamació presentada.

És aconsellable tenir un advocat especialitzat en la reclamació de deutes a Girona?

A Gironaadvocats, advocats especialistes en reclamacions de deutes  a Girona, sabem que per recuperar amb èxit un deute, ja sigui mitjançant un procediment judicial, o mitjançant un procediment amistós extrajudicial, és molt important comptar amb advocats especialitzats en reclamació i cobrament de deutes.

A GironaAdvocats som especialistes en la recuperació de deutes, de forma ràpida i eficaç, ja que comptem amb advocats amb experiència en la recuperació de deutes molt elevats, tant d’empreses com de particulars.

Poseu-vos en contacte amb el nostre despatx i estudiarem el vostre cas, amb l’objectiu de recuperar tots els diners que se us deuen. Recuperem deutes de quantia elevada a nivell nacional i internacional.

Què passa si el deutor no paga voluntàriament?

Si no és així, i el deutor no paga voluntàriament ni s’oposa en el termini concedit per fer-ho, el procediment finalitza de forma automàtica mitjançant una resolució que permetrà al demandant acudir directament a l’execució forçosa, en la qual es podran embargar prou béns demandat fins que es pagui la totalitat del deute reclamat.

Puc reclamar el pagament per via amistosa?

Per descomptat, la nostra recomanació és que abans d’iniciar un procediment monitori, s’insti una reclamació amistosa prèvia, per rebre els diners com més aviat millor de forma amistosa, i mai tancar la possibilitat de trobar punts en comú amb l’altra part.

Quines són les característiques del procés monitori?

Com ha de ser el deute: En aquest tipus de procediment sempre es reclama un deute dinerari, líquid, vençut i exigible. És a dir, el que es requereix són diners, el termini dels quals fixat per al pagament ha finalitzat i, a més, s’ha d’acreditar amb la documentació corresponent. Aquest darrer punt és molt important per provar l’existència del deute, per la qual cosa es recomana acreditar-lo amb factures, albarans, documents notarials, rebuts de transferències bancàries, etc.

Què es pot reclamar: Es pot reclamar qualsevol quantitat, i no hi ha límit al nombre de reclamacions.

El tribunal competent: Serà competent per conèixer del procés monitori el Jutjat de Primera Instància del domicili o residència del deutor o del lloc on aquest pugui ser localitzat a efectes del requeriment de pagament”.

Quin és el procediment judicial per reclamar el pagament del deute?

El procediment s’inicia amb una reclamació prèvia mitjançant un burofax per reclamar el deute a través d’una negociació. Aquest procediment previ és un requisit per reclamar posteriorment el deute per via judicial.

En cas que el procés de negociació no arribi a un resultat satisfactori, se segueix el procediment per la via judicial, que s’inicia amb una demanda adreçada al Jutjat de Primera Instància del domicili del deutor. Si el deutor s’hi oposa, negant l’existència del deute, s’arxiva el procediment i es continua per les vies del procediment declaratiu en funció de la quantia reclamada.

Posteriorment, i depenent de la quantia del deute, hi haurà un primer judici oral que servirà per presentar proves i arribar a un acord a seu judicial, o bé se substancirà directament en un únic judici. Hi pot haver acord entre les parts. En cas contrari, es dictarà sentència.

EXEMPLE PRÀCTIC

Una empresa ven material valorat en 100.000 euros a un client. Aquests materials s’acrediten amb factures diferents. Al cap de 3 mesos, lempresa que va comprar el material no paga el que deu. És en aquest moment quan l’empresa venedora pot presentar una reclamació judicial, amb requeriment previ de pagament, que us permetrà agilitzar els tràmits davant del jutjat per al cobrament del deute de forma ràpida i eficaç.

Contacteu amb nosaltres a través del telèfon ( 34) 636 13 47 45 , i els nostres advocats especialistes en reclamació de deutes a Girona i Vidreres, estudiaran el vostre cas concret, sense compromís

Necessites assessorament?
Conseguiu una cita avui!

Contacte

Serveis legals

Dret Civil

Dret Inmobiliari

Dret Processal

Dret Mercantil

Dret Penal

Dret Administratiu

Segueix-nos

Newsletter

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
©Actum Advocats. 2022 Disseny web per ClicXarxes Socials  Política de privacitat | Avís legal