Què podem reclamar en una indemnització en un accident de trànsit?

Post 1 Actum Advocats Girona

Tenint en compte la regulació del Codi Civil, els articles de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança a la Circulació de Vehicles de Motor (“Llei sobre RC i Segur” en endavant), el mòdul CICOS, així com la modificació d’alguns dels seus articles des de l’1 de gener de 2016, moment en què va entrar en vigor la Llei 35/2015 de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (també conegut com Baremo), tractarem sobre els conceptes que es poden reclamar i el termini per a la corresponent reclamació. La importància de la data del sinistre per determinar el barem aplicable.

En primer lloc, hem de tenir en compte que, en virtut de l’article 49.1 del text refós de la Llei sobre RC i Assegurança, les quanties i els límits indemnitzatoris fixats en aquesta normativa, s’actualitzen automàticament cada any en el percentatge de l’índex de revaloració de les pensions previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per la qual cosa és important poder concretar la data en què es va produir l’accident i les lesions, per tal de quantificar el dany sofert i ponderar les quanties actualitzades segons l’any de l’accident.

Així mateix, factors com l’edat de la víctima i/o perjudicats, com les circumstàncies personals, familiars i laborals a la data de l’accident, seran un factor rellevant a tenir en compte per a la valorització de les quanties.

Necessites assessorament?
Conseguiu una cita avui!

Contacte

Serveis legals

Dret Civil

Dret Inmobiliari

Dret Processal

Dret Mercantil

Dret Penal

Dret Administratiu

Segueix-nos

Newsletter

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
©Actum Advocats. 2022 Disseny web per ClicXarxes Socials  Política de privacitat | Avís legal